Inschrijven
Een leerling meldt zich aan met inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni.

Door het indienen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

Behandeling aanmeldingen
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld. Indien er plaats is stuurt Art2Move per e-mail een bevestiging, samen een nota voor het lesgeld. De inschrijving is pas definitief als Art2Move het lesgeld -of een gedeelte daarvan bij betaling in termijnen- heeft ontvangen

Art2Move stuurt een e-mail of belt indien nog niet zeker is of de cursus doorgaat of als de cursus vol is. Eventueel kan de cursist op een wachtlijst geplaatst worden.

Betalen
De inschrijving is pas definitief als het lesgeld (of een deel daarvan bij betaling in termijnen) door Art2Move is ontvangen.

Machtiging
De betaler verleent Art2Move – via het inschrijfformulier – een machtiging voor incasso van het lesgeld in 1 keer of 2 termijnen. De data waarop de termijnen worden afgeschreven zijn; september en februari.

Overboeking
De betaler maakt het lesgeld over – binnen de daarvoor gestelde termijn – op rekeningnummer 54 88 83 378 t.n.v. Greten/van Vliet, o.v.v. de naam van de leerling.

Bij betaling ineens: direct bij inschrijving
Bij betaling in termijnen: de eerste termijn bij inschrijving, de tweede termijn uiterlijk 1 februari.

Betalingsregeling
Voor een afwijkende betalingsregeling kan vóór aanvang van de opleiding schriftelijk of per e-mail een aanvraag worden ingediend bij de administratie.

Te laat betalen
Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling door Art2Move is ontvangen, stuurt Art2Move éénmalig een herinnering. Wordt deze herinnering niet tijdig voldaan, dan stuurt Art2Move een aanmaning, waarvoor € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze regeling geldt ook bij stornering (geen afschrijving automatische incasso door saldotekort of terugboeking).

Later inschrijven
Indien later in het seizoen wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar rato berekend.

Proefles
Geïnteresseerden kunnen een gratis proefles doen. Door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan een plek worden gereserveerd. In de mail met onderwerp “Verzoek om reservering” dient vermeld te worden: de naam van de leerling en een telefoonnummer. Art2Move stuurt per e-mail een bevestiging van de reservering, waarna een proefles kan worden gedaan.

Indien een wachtlijst bestaat, wordt aanvrager verzocht binnen 1 week na de proefles zich in te schrijven middels het inschrijfformulier. De reservering komt te vervallen indien de aanvrager niet komt opdagen voor de proefles of wanneer het inschrijfformulier niet tijdig wordt ingediend of wanneer de (eerste) betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

Annuleren van een inschrijving
Annulering van een nieuwe inschrijving kan tot uiterlijk één week vóór aanvang van de opleiding. Er wordt dan € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering is geaccepteerd wanneer deze schriftelijk of per e-mail is bevestigd door Art2Move.

Annuleren van de opleiding
Art2Move behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

Tussentijds beëindigen
Er kan op ieder moment in het jaar worden uitgeschreven. Dit dient schriftelijk of via een e-mail te gebeuren. Art2Move stuurt een bevestiging van uitschrijving. Bij uitschrijving blijft de leerling wel het gehele opleidingsgeld (t/m juni) verschuldigd.

Restitutie
Restitutie van het cursusgeld vindt uitsluitend plaats:

- in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de leerling langer dan twee maanden geen opleiding kan volgen.
- bij verhuizing waarbij het volgen van de opleiding onmogelijk wordt.

Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk op per e-mail worden ingediend bij de administratie van Art2Move. Als de uitschrijving geaccepteerd is, wordt deze schriftelijk of per e-mail bevestigd onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor niet genoten lessen en berekening van € 20,- administratiekosten.

Tarieven en termijnen
De tarieven staan vermeld op de website. Hier staan ook de termijnbedragen vermeldt.

Wijzigingen
Art2Move behoudt zich het recht om:

-noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen.
-andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.

Verhindering van de leerling
Bij verhindering van de leerling, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch of via e-mail mededeling te worden gedaan bij de docent, of bij de administratie.

Tarieven
De tarieven voor de Basis Dansacademie staan vermeld op de website.

Betalingswijzen
-Betaling ineens (direct bij inschrijving)

-Betaling in 2 termijnen

Korting
Bij betaling ineens van het gehele opleidingsgeld, direct bij inschrijving, gecombineerd met een automatische incasso is er € 65,- korting.

Overig kosten
     
-         Kleding

      -         Schmink
      -         Reiskosten (bezoek dansacademies en voorstelling)
      -         Entree dansvoorstellingen

dancers.jpg