Dansen
Door te dansen leren wij creatief denken en vrij bewegen.

Dans is tegelijkertijd een leerproces en een creatief proces. Door te dansen, leren wij de expressieve mogelijkheden van ons lichaam kennen, vergroten en toepassen. Dans spreekt ons aan op de fantasie en creativiteit; het daagt ons uit om steeds nieuwe oplossingen te vinden.
Bij dans komen wij volledig tot hun recht, soms onverwacht. Sommige bloeien op als ze dansen, ze krijgen meer zelfvertrouwen. Wij voelen ons losser en vrijer en ieder kan op zijn of haar eigen manier leren dansen. Dansen doet een beroep op je persoonlijkheid: je leert om jezelf open op te stellen en om iets van jezelf te laten zien.

De opleiding - algemeen 
"Als je echt weet wat je wilt, haal je het maximale uit jezelf. Je werkt bewust en met plezier in een omgeving waar aansporingen als hard werken, niet opgeven en blijf investeren regelmatig klinken. Immers, het ontwikkelen van talent kost tijd, inspanning en geduld. Als je dat kunt opbrengen, geef je talent een echte kans!"

Art2Move de school voor vernieuwend dansonderwijs.

De dansvooropleiding is belangrijk voor de regio Zuid Limburg.
Dans, in al zijn vormen, neemt in onze cultuur een steeds grotere plaats in. De belangstelling voor bewegen en dansen onder de jeugd neemt steeds meer toe. Diverse populaire tv programma’s en internet enthousiasmeren en inspireren kinderen hun talent te ontdekken. Dans leeft onder de jongeren en de vraag naar een dans intensief wordt steeds groter.

diplomagr.png
dans.jpg