Lenigheid
Lenigheidtraining is ter bevordering van de lenigheid van de spieren, d.w.z. dat er wordt gestreefd naar het langer maken van de spieren om een zo groot mogelijke bewegingsuitslag te krijgen, waardoor sportprestaties kunnen verbeteren en risico’s van blessures verkleinen.

Mobiliteit
Tevens word gewerkt aan een gezonde mobiliteit van de gewrichten (denk hierbij aan de uitdraai van het heupgewricht ter bevordering van een plié of de split
De training duurt een uur, waarbij aandacht wordt besteed aan de juiste beweging en lichaamshoudingen. Lenigheid en mobiliteit worden periodiek gemeten

Waarom lenigheidtraining?
In de bewegingsarme maatschappij waarin wij nu leven is het aandacht schenken aan lenigheid erg belangrijk. Vroeger bij sportlessen op school en bij sportverenigingen (Professor Jahn) werd veel meer aandacht geschonken aan lenigheid.
Tegenwoordig wordt er veel minder bewogen (computercultuur) en is er ook te weinig aandacht voor houding en lenigheid, hetgeen leidt tot een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de jongeren.
Er zal meer aandacht moeten worden besteed aan houding en lenigheid om deze problemen op te lossen.
Omdat er in het huidige sportaanbod weinig aandacht wordt besteed aan houding en lenigheid, is het belangrijk om hiervoor aparte trainingsvormen aan te bieden.
Tevens is het prestatiebevorderend bij wedstrijdsport in het algemeen en met name dans en turnen in het bijzonder.

Wanneer lenigheidtraining?
Om de lenigheid van de gewrichten en spieren positief te beïnvloeden is dagelijkse training hiervan verreist. In de reguliere lenigheidtrainingen worden de do’s en don’ts uitgelegd en toegepast en wordt de voortgang gemeten. Naast deze trainingen zal er ook dagelijkse aandacht moeten worden besteed aan de lenigheid.
Door tijdens de lessen te meten en te controleren word het “huiswerk” gestimuleerd.

spagaatgreen.png
dancer1.jpg